Stan jakości wody

Komunikat o stanie jakości wody

Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków Śródmieście
ul. Francesco Nullo 23,
31-543 Kraków

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP "Śródmieście"

  1. Niecka sportowa – obieg I
  2. Jacuzzi – obieg II

II. Informacja o stanie wody na pływalni:

Niecka sportowa

Woda nadaje się do pływania  i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni
Badanie kontrolne 31.08.2022

Jacuzzi

NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

System cyrkulacji – obieg I

Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami: – mikroorganizmy – 300

Badanie kontrolne 31.08.2022
Badanie następne: 14/15 wrzesień 2022

System cyrkulacji – obieg II

NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez: Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływackim ul. F.Nullo 23 odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. – Pismo z dnia 06.08.2019 (NK.9020.60.4.2019)