Tenis stołowy

TENIS STOŁOWY

Zajęcia prowadzimy w formie treningów dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 18 lat. W początkowym okresie nauczania do szkolenia wykorzystujemy specjalny robot (trenażer) wyrzucający piłki na stół z różną częstotliwością, długością, w różne miejsca na stole. Pod nadzorem trenera, w początkowym okresie adept tenisa stołowego uczy się poprawnej koordynacji ruchowej przy wykorzystaniu podstawowych uderzeń. Zastosowanie robota pozwala na intensyfikację nauczania, a dodatkowo trener ma możliwość oceny napięć mięśni w trakcie wykonywania poszczególnych uderzeń.
Zawodnicy sekcji cyklicznie startują również w zawodach i turniejach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Kontakt
placeholder
instruktor tenisa stołowego
Filip Utylski
Harmonogram zajęć
ROK SZKOLNY 2022/23
Pon – początkujący (6-8 lat) 16:15-17:45 al. Powstania Warszawskiego 6
Pon – zaawansowani 17:45-20:00 al. Powstania Warszawskiego 6
Wt – początkujący (6-8 lat) 16:00-16:45 al. Powstania Warszawskiego 6
Wt – średniozaawansowani (9-15 lat) 16:45-18:15 al. Powstania Warszawskiego 6
Wt – początkujący 17:10-18:40 Śródmieście ul. Francesco Nullo 23
Wt – zaawansowani 18:40-20:10 Śródmieście ul. Francesco Nullo 23
Śr – początkujący (9-15 lat) 16:00-17:30 al. Powstania Warszawskiego 6
Śr – średnio zaawansowani (9-15 lat) 17:30-19:00 al. Powstania Warszawskiego 6
Czw – początkujący (9-15 lat) 16:00-17:30 al. Powstania Warszawskiego 6
Czw – średnio zaawansowani (9-15 lat) 17:30-19:00 al. Powstania Warszawskiego 6
Czw – początkujący 17:10-17:45 Śródmieście ul. Francesco Nullo 23
Czw – zaawansowani 17:45-19:25 Śródmieście ul. Francesco Nullo 23
Pt – początkujący (9-15 lat) 16:00-17:30 al. Powstania Warszawskiego 6
Pt –  średnio zaawansowani (9-15 lat) 17:30-19:00 al. Powstania Warszawskiego 6
Sob  – początkujący (6-8 lat) 9:30-10:15 Śródmieście ul. Francesco Nullo 23
Sob – średnio zaawansowani (9-15 lat) 10:15-11:45 al. Powstania Warszawskiego 6

Regulamin zajęć tenisa stołowego w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. Szarych Szeregów

1. Sala do tenisa stołowego jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć tenisa stołowego.

2. Sprzęt i urządzenia są dobrem Ośrodka. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje grupa uczestnicząca w zajęciach. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada trener.

3. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, trener ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości osobie odpowiedzialnej za sprawy techniczne w Ośrodku celem ich niezwłocznego usunięcia.

5. Każda ćwicząca osoba korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład i porządek w jej obrębie jak i w szatni.

6. Do momentu wejścia na salę za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie

7. Młodzież przebywa na sali wyłącznie pod opieką trenera lub instruktora.

8. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne. Miejscem wyznaczonym do przebrania się w strój sportowy jest szatnia.

9. Ćwiczący może korzystać z automatu, po uprzednim pozwoleniu od trenera. Po skończeniu ćwiczeń zobowiązany jest do posprzątania wszystkich piłek oraz oddaniu pilota trenerowi.

10. Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania każdej niedyspozycji zdrowotnej instruktorowi, który zobowiązany jest do wyłączania z zajęć lub ich części zawodników, których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa.

11. Po skończonych zajęciach ćwiczący porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel sprawdza czy sala pozostanie w należytym porządku, gasi zbędne oświetlenie, wentylację oraz wyłącza automat z sieci elektrycznej.