Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zrealizował w okresie od maja 2016 r. do listopada 2018 r.  projekt pod nazwą: „Termomodernizacja Międzyszkolnych Basenów Pływackich w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 2 119  685,54 zł

Wartość dofinansowania 1 230 716,88 zł

Przedmiotem projektu było wykonanie termomodernizacji dwóch Międzyszkolnych Basenów Pływackich: „Nowa Huta”, na os. Kolorowym 29B oraz „Śródmieście” przy ul. Francesco Nullo 23.

Na obiekcie MBP Nowa-Huta zakres prac obejmował modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż kolektorów słonecznych oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej i zaplecza sanitarnego. Na obiekcie MBP Śródmieście wykonano modernizację instalacji c.o., docieplono ściany zewnętrzne budynku oraz wymieniono szklaną fasadę hali basenowej. Dzięki realizacji projektu zmniejszyło się zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej w budynkach oraz poprawiły się warunki dla uczestników zajęć na pływalniach.