Stan jakości wody

Komunikat o stanie jakości wody

Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków Śródmieście
ul. Francesco Nullo 23,
31-543 Kraków

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP "Śródmieście"

  1. Niecka sportowa – obieg I
  2. Jacuzzi – obieg II

II. Informacja o stanie wody na pływalni:

Niecka sportowa

Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami:
Prysznic – szatnia męska – Legionella 1300 – wyłączenie punktu
Prysznic – szatnia damska – Legionella 820
Badanie kontrolne 19.01.2022
Następne badanie: 16.02.2022

Jacuzzi

NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami: – chlor związany – 0,21

Badanie kontrolne 19.01.2022
Następne badanie: 16.02.2022

System cyrkulacji – obieg II

NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez: Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Woda na pływalni Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków Śródmieście ul. Francesco Nullo 23, Kraków odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016)