Nowy rok szkolny

WYSTARTOWALIŚMY na dobre i nic już nas nie powstrzyma!
Za nami bardzo dobry początek roku szkolnego, który pozwolił dzieciom rozpocząć naukę oraz doskonalenie pływania.
To wielka radość nie tylko dla dzieci ale także dla nauczycieli, którzy tęsknili za tłumem małych stópek, kolorowymi strojami, zamaskowaną twarzą pod czepkiem i okularami
Nic jednak nie przebije tęsknoty za dziecięcą i spontaniczną radością!
W ostatnim czasie na zajęciach były rozmowy o bezpieczeństwie oraz przepisach BHP, przeprowadzony został sprawdzian umiejętności pływackich a na koniec podział na grupy, by zajęcia przebiegały sprawnie!

Życzymy sobie nawzajem zdrowa na ten rok szkolny by w pełni móc korzystać z zajęć pływackich.